Ymaelodi/Become a member

Gellir lawrlwytho’n ffurflen aelodaeth yma, blwyddyn gyfan am ddim ond £10.

Ffurflen aelodaeth

Os nad wyt ti’n siwr dy fod eisiau ymaelodi â chlwb seiclo, mae croeso i ti gael blas arno gyntaf. Tyrd am reid fore Sul neu ymuna ag un o’n sesiynau turbo.

———

You can download our membership form here, membership is just £10 per year.

Membership form

If you’re not sure that a cycling club is for you then feel free to give us a test run.  Come along for a Sunday ride or a turbo session.

Leave a Reply