Amdanom ni/About the club

Sefydlwyd Clwb Seiclo Madog yn ystod Hydref 2012 gyda’r nod o ddod â beicwyr ffordd yn ardal Porthmadog at ei gilydd. Rydym yn griw cyfeillgar o feicwyr gyda gwahanol lefelau gallu ac mae croeso cynnes i aelodau newydd p’un ai’n ddechreuwyr neu’n feicwyr cyn-broffesiynol.

Medri gael syniad o’n gweithgareddau ar dudalen facebook y clwb. Pan mae’r tywydd yn caniatau rydym yn mynd am reid grwp bob bore Sul. Cedwir cyflymdra cymhedrol am awr gyntaf y reid dydd Sul er mwyn i bawb aros gyda’i gilydd, mae hyn yn rhoi cyfle i reidio gyda grwp heb boeni am gadw i fyny efo’r gweddill.

Rydym hefyd yn gwahodd aelodau i drefnu ei reidiau grwp ei hunain drwy’r dudalen facebook ar brydiau eraill yn yr wythnos. Mae’n ffordd ddelfrydol i feicwyr o allu tebyg ymuno â’i gilydd.

——

Clwb Seiclo Madog was set up in the Autumn of 2012 with the aim of bringing road cyclists  in the Porthmadog area together. We’re a friendly bunch of varying abilities and we welcome interest from new members whether you’re a novice or an ex pro.

You can get a feel for what we get up to on the club’s facebook page. Weather permitting we go for a group ride every Sunday morning.  Sunday rides are kept at a leisurely pace for the first hour so that everyone stays together, this makes it a good opportunity to ride with a group and not worry about keeping up.

We also invite people to organise their own group rides through facebook at other times.  It’s a great way for riders of similar abilities to team up.

Leave a Reply