Sesiynau Turbo Sessions

Mae sesiynau turbo yn ailgychwyn o 16/10/13, yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog.

Drwy fisoedd du’r gaeaf, mae’r clwb yn cynnal sesiynau turbo wythnosol. Rydym yn rhoi’n beics ar y peiriannau turbo, gwylio fideo hyfforddi a gweithio’n galed am awr go lew. Mae’n ffordd wych o wella dy ffitrwydd. Mae’r fideos yn cynnwys sesiynau hyfforddi strwythredig sy’n hawdd i’w dilyn ac yn defnyddio darnau ffilm o rasus proffesiynol a cherddoriaeth i dy gadw rhag diflastod.

Paid â phoeni os nad oes gen ti beiriant turbo, mae gan y clwb stoc ar gael i’w benthyg yn ystod y sesiynau.

——

Turbo sessions are starting up again from 16/10/13, at Glaslyn Leisure Centre, Porthmadog. 

Throughout the darker winter months we run weekly turbo sessions.  We get ourselves hooked up to our turbos, get out a training video on and push hard for an hour.  This is a fantastic way to increase your fitness level. The videos include structured interval sessions which are easy to follow with pro race footage and music so you won’t get bored.

Don’t worry if you don’t have a turbo trainer because the club now has its own trainers that you can borrow for these sessions.

 

Leave a Reply