Reid dydd Sul/Sunday Rides

Mae reid yn cychwyn o ganolfan hamdden Porthmadog ar y rhan fwyaf o foreau Sul. Mae’n gyfle da i gwrdd pobl, dal i fyny a chael hwyl. Mae’r reid fel arfer rhwng tua 40-60 milltir, gyda chyflymder arferol o gwmpas 16mya. Weithiau mae cymaint a 15 o feicwyr ar y reid, felly gallwn gadw mewn un grwp am yr awr gyntaf a gwahanu yn ol gallu wedyn.

Mae rhai o’r lonydd gorau yn y byd yma ar gyrion Eryri, felly dewch i’w mwynhau gyda ni.

Most Sunday mornings we go for a ride starting from Porthmadog leisure centre. ┬áThis is a good opportunity to meet everyone, catch up and have some fun. ┬áSunday rides are usually between 40 and 60 miles with an average speed of roughly 16mph. Sometimes we get upwards of 15 riders in which case we’ll all stick together for the first hour and then break off into smaller groups to suit the variance in abilities.

We have some of the best roads in the world nestled here on the edge of Snowdonia so come and enjoy them with us.

Leave a Reply